മറ്റുള്ളവ

  • മിനി PCR വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ

    മിനി PCR വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ

    പനി ക്ലിനിക്കിലും ആശുപത്രികളിലെ എമർജൻസി ക്ലിനിക്കിലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കണ്ടെത്തൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും നൽകുന്ന ഉപകരണമാണ് മിനി പിസിആർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ.ഉപകരണങ്ങളെ മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് റീജന്റ് തയ്യാറാക്കൽ ഏരിയ, മാതൃക തയ്യാറാക്കൽ ഏരിയ, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വിശകലന ഏരിയ.

  • വിതരണം ചെയ്യുന്ന ബൂത്ത് (സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ബൂത്ത്)

    വിതരണം ചെയ്യുന്ന ബൂത്ത് (സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ബൂത്ത്)

    ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഗവേഷണം, ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ശുദ്ധീകരണ ഉപകരണമാണ് ഡിസ്പെൻസിങ് ബൂത്ത്.ഇത് ഒരു തരം ലംബവും ഏകപക്ഷീയവുമായ വായുപ്രവാഹം നൽകുന്നു, ഇത് ജോലിസ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ശുദ്ധവായുവിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രചരിക്കുന്നു, ഒരു ഭാഗം ക്രോസ്-മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉയർന്ന ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നു. പ്രദേശം.