വോർട്ടക്സ് മിക്സർ

  • ചൈന മാനുഫാക്ചറർ ലബോറട്ടറി മിനി വോർട്ടക്സ് പോർട്ടബിൾ മിക്സർ

    ചൈന മാനുഫാക്ചറർ ലബോറട്ടറി മിനി വോർട്ടക്സ് പോർട്ടബിൾ മിക്സർ

    വോർട്ടക്സ് മിക്സറിന് ലളിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഘടന, ഉപകരണത്തിന്റെ ചെറിയ വലിപ്പം, കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം, കുറഞ്ഞ ശബ്ദം മുതലായവയുടെ സവിശേഷതകളുണ്ട്, കൂടാതെ ബയോകെമിസ്ട്രി, ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണാത്മക ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.ദ്രാവക-ദ്രവ, ദ്രാവക-ഖര, ഖര-ഖര (പൊടി) മിശ്രിതത്തിനായി, ഉയർന്ന വേഗതയിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലും വേഗത്തിൽ കലർത്തേണ്ട ഏത് ദ്രാവകങ്ങളും പൊടികളും കലർത്താൻ ഇതിന് കഴിയും, കൂടാതെ മിക്സിംഗ് വേഗത വേഗതയുള്ളതും ഏകീകൃതവും സമഗ്രവുമാണ്.